Schiedamse Orgelwandeling

In het kader van de Nationale Orgeldag, is er op 9 september een orgelwandeling in Schiedam onder leiding van stadsorganist Arjen Leistra. Tijdens deze orgelwandeling zullen er korte concerten zijn op meerdere orgels in Schiedam.

De Schiedamse Orgelwandeling is vrij toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Eerder af- of later aanhaken is mogelijk.

Voor nadere informatie, zie https://arjenleistra.nl/concert/09092023/