Nationale Orgeldag 2020 advies: alleen lokaal

Utrecht - Sint Catharinakerk

Gelet op de beperkende voorwaarden van de 1,5-meter samenleving zullen dit jaar veel activiteiten, ook op orgelgebied, niet kunnen plaatsvinden zoals zij bedoeld waren. Dat geldt ook voor de grotere activiteiten van Nationale Orgeldag en Open Monumentendag.

In overleg met de Nationale Monumentenorganisatie is besloten de Nationale Orgeldag 2020 wel doorgang te laten vinden, maar wel onder de beperkende voorwaarden zoals die gelden. Dat impliceert dat grote bijeenkomsten, zoals de Landelijke Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2020 in Utrecht, worden afgelast.

Vanuit onze organisatie wordt geadviseerd de Nationale Orgeldag 2020 dit jaar alleen lokaal te laten doorgaan. Regel daarbij goed de beperkingen van aantallen bezoekers per kerk, eventuele aanmeldingen en de routing van in- en uitgang. Er wordt geadviseerd ook niet extra te reizen dus met name lokaal, eventueel regionaal, kerken en orgels te bezoeken.

Lokale orgelcommissies wordt geadviseerd hun activiteit en de beperkingen op hun site en op de site www.nationaleorgeldag.nl te melden.

De Openingsmanifestatie en de aansluitende grote orgelwandeling welke op die dag gepland waren in Utrecht worden doorgeschoven naar 2021.

Voor wat betreft de lokale activiteiten in Utrecht, maar ook in andere plaatsen, wordt verwezen naar de lokale sites.

Landelijk startschot Nationale Orgeldag 2019 in de Kloosterkerk in Den Haag

Op zaterdag 14 september a.s. zal voor de zal voor de 18e maal in successie de Nationale Orgeldag worden gehouden. Overal in het land zullen orgelcommissies en organisten hun orgels op een voor hen geheel eigen wijze laten zien en laten klinken.

De Nationale Orgeldag valt ieder jaar samen met de Open Monumentendagen. Daardoor kunnen ‘toevallige passanten’ op een mogelijk verrassende wijze ook kennismaken met het orgel. Het orgel kan juist dan anders gepresenteerd worden dan in de gebruikelijke liturgische functie.

Lokale en regionale orgelcommissies wordt aangeraden tijdig contact op te nemen met de lokale commissie Open Monumentendagen om ook hun orgel te programmeren in het totaalprogramma van deze dagen. Ook kunnen zij op hun eigen wijze een lokaal of regionaal startschot geven aan de Nationale Orgeldag 2019, waarbij het orgel een nadrukkelijke rol kan krijgen in het culturele leven. Ook samenspel met andere muziekinstrumenten geeft een versterkende rol aan het orgel. Muziek zal samenbindend werken!

Landelijk startschot

Het landelijke startschot van de Nationale Orgeldag 2019 wordt gegeven in de Kloosterkerk in Den Haag, aanvang 10.30 uur.

Een pakkend verhaal over de Nederlandse orgelbouw en de orgelhistorie van Den Haag krijgen de deelnemers te horen van organist en orgelkenner Aart de Kort. Het ‘startschot’, de officiële landelijke opening van de Nationale Orgeldag 2019, wordt gegeven door Robert Helder, voorzitter van de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland. Het Marcussen-orgel wordt bespeeld door de vaste organist Geerten van de Wetering, het kistorgel (in werk voor twee orgels) door Jan Pieter Lanooy. Namens het Haags Orgel Kontakt zal secretaris Henk Barnhard onder andere een toelichting geven op hun project van het Haags Orgel Kontakt Muziek uit een gebouw ‘het Orgel’, inclusief hun demo-orgel. Ook zal hij de Landelijke Orgeldag, een wandeling langs zes andere binnenstadskerken en het project Orgelkids in de Lutherse Kerk toelichten.

Aansluitend aan de bijeenkomst in de Kloosterkerk zal in het kader van de Landelijke Orgeldag 2019 een wandeling gemaakt worden langs een zestal stadskerken en het Paleis Kneuterdijk. Men heeft een keuzemenu en kan zo zelf zijn of haar route bepalen.

Er is die dag een gratis programmaboekje verkrijgbaar met beschrijvingen van alle orgels en de uit te voeren programma’s.

In de Lutherse Kerk zal speciaal voor kinderen het project Orgelkids onder leiding van Marscha de Haan worden inhoud worden gegeven: kinderen kunnen zelf hun kleine orgel bouwen. De te bezoeken kerken zijn:

  • Sint-Jacobuskerk, organist Jos Laus, 12.00 en 14.00 uur
  • Gotische Zaal, organist Jos van der Kooy, 12.00 en 15.00 uur
  • Waalse Kerk, organist Casper de Jonge, 13.00 uur
  • Oud-Katholieke Kerk, organist Elizabeth Bultman, 14.00 uur
  • Nieuwe Kerk, organist Hero de Boer, 13.00 en 15.00 uur
  • Lutherse Kerk, Slotconcert, organist Sander van den Houten, 16.00 uur

Om 16.00 uur zal in de Lutherse Kerk (Bätz-orgel, 1762 en het Italiaans positief, ca 1740) het slotconcert van deze dag worden gegeven door titularis Sander van den Houten.

Lokale activiteiten

Lokale orgelcommissies worden opgeroepen hun activiteiten voor de Nationale Orgeldag 2019 vorm en inhoud te geven. Zij worden verzocht hun activiteit door te geven via www.nationaleorgeldag.nl waarbij deze dan geplaatst wordt op deze landelijke site.

Landelijk startschot Nationale Orgeldag 2018 in het Orgelpark in Amsterdam.

Op zaterdag 8 september a.s. zal voor de 17e maal in successie de Nationale Orgeldag worden gehouden. Overal in het land zullen orgelcommissies en organisten hun orgels op geheel eigen wijze laten zien en laten klinken. De Nationale Orgeldag valt ieder jaar samen met de Open Monumentendagen. Daardoor kunnen ‘toevallige passanten’ op een mogelijk verrassende wijze ook kennismaken met het orgel. Het orgel kan juist dan anders gepresenteerd worden dan in de gebruikelijke liturgische functie.

Lokale en regionale orgelcommissies wordt aangeraden tijdig contact op te nemen met de lokale commissie Open Monumentendagen om ook hun orgel te programmeren in het totaalprogramma van deze dagen. Ook kunnen zij op hun eigen wijze een lokaal of regionaal startschot geven aan de Nationale Orgeldag 2018, waarbij het orgel een nadrukkelijke rol kan krijgen in het culturele leven. Ook samenspel met andere muziekinstrumenten geeft een versterkende rol aan het orgel. Muziek zal samenbindend werken!

Landelijk startschot

Het landelijke startschot van de Nationale Orgeldag 2018 wordt gegeven in het Orgelpark in Amsterdam. De korte orgelbespelingen op de diverse orgels worden verzorgd door de Amsterdamse organisten Gerben Gritter (Waalse kerk Amsterdam), Jacob Lekkerkerker (Oude kerk) en Stephan van de Wijghert (De Duif). Naast een lezing zal het landelijk startschot van de Nationale Orgeldag daar gegeven worden Loek Dijkman, die zich met zijn Stichting UTOPA inzet voor o.a. de orgelcultuur en het Orgelpark. De mogelijkheid bestaat ‘s middags een orgelwandeling langs een aantal Amsterdamse orgels te maken. Het slotconcert wordt om 16.30 uur gegeven door de drie eerder genoemde organisten.

 

Lokale activiteiten

Lokale orgelcommissies worden opgeroepen hun activiteiten voor de Nationale Orgeldag 2018 vorm en inhoud te geven. Zij worden verzocht hun activiteit door te geven via www.nationaleorgeldag.nl waarbij deze dan geplaatst wordt op deze landelijke site.