Nationale Orgeldag 2021 advies: alleen lokaal

Utrecht - Sint Catharinakerk

Gelet op de beperkende voorwaarden van de 1,5-meter samenleving zullen dit jaar veel activiteiten, ook op orgelgebied, niet kunnen plaatsvinden zoals zij bedoeld waren. Dat geldt ook voor de grotere activiteiten van Nationale Orgeldag en Open Monumentendag.

In overleg met de Nationale Monumentenorganisatie is besloten de Nationale Orgeldag 2021 wel doorgang te laten vinden, maar wel onder de beperkende voorwaarden zoals die gelden. Dat impliceert dat grote bijeenkomsten, zoals de Landelijke Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2021 in Utrecht, worden afgelast.

Vanuit onze organisatie wordt geadviseerd de Nationale Orgeldag 2021 dit jaar alleen lokaal te laten doorgaan. Regel daarbij goed de beperkingen van aantallen bezoekers per kerk, eventuele aanmeldingen en de routing van in- en uitgang. Er wordt geadviseerd ook niet extra te reizen dus met name lokaal, eventueel regionaal, kerken en orgels te bezoeken.

Lokale orgelcommissies wordt geadviseerd hun activiteit en de beperkingen op hun site en op de site www.nationaleorgeldag.nl te melden.

De Openingsmanifestatie en de aansluitende grote orgelwandeling welke op die dag gepland waren in Utrecht worden doorgeschoven naar 2022.

Voor wat betreft de lokale activiteiten in Utrecht, maar ook in andere plaatsen, wordt verwezen naar de lokale sites.