Tips en suggesties

Wilt u het orgel onder de aandacht van een breed publiek brengen, dan hebben geven we u hier graag een paar tips en suggesties.

Publiciteit

 • Neem vooraf contact op met de lokale Commissie Open Monumentendag om zo mogelijk activiteiten af te stemmen en in het lokale totaalprogramma te worden opgenomen.
 • Geef tijdig melding in de kerkbladen, huis-aan-huisbladen, lokale en regionale kranten van de in uw kerk plaatsvindende activiteiten in het kader van Nationale Orgeldag.
 • Vermeld daarbij duidelijk tijdstippen en plaats altijd een foto.

Documentatie

 • Zorg ervoor dat in de kerk voldoende documentatie ligt van het eigen orgel (met alle gegevens van bouw, dispositie en eventuele plaatsgevonden wijzigingen).
 • Zorg ook voor voldoende flyers van de Nationale Orgeldag 2019 (binnenkort te downloaden via www. nationaleorgeldag.nl).
 • Leg eventueel orgelmagazines of –kranten neer, of brochures van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel (aan te vragen via het mailadres orgelstichting@hetnet.nl).
 • Leg eventueel orgelboeken als documentatie neer, maar laat ook bladmuziek zien.
 • Laat wanneer beschikbaar via een laptop of met een beamer beelden zien van het eigen orgel of ook van andere orgels.

Educatie

 • Leg bij de klaviatuur uit hoe het orgel werkt: wat gebeurt al je registreert, leg de de klankverschillen tussen de registers en de registerfamilies uit, hoe werkt de mechaniek of de electronica of pneumatiek. Maar maak het niet te moeilijk…
 • Nodig via de basisscholen en de muziekschool ook kinderen uit en maak voor hen op een aan te geven tijdstip een apart programmablok. Laat de kinderen daarbij zelf ook spelen of nodig hen uit met hun eigen instrument samen te spelen met het orgel.

Actief

 • Toon ook met geopende orgelkas hoe het orgel er van binnen uitziet. Neem, als dat kan en mag eens een orgelpijpje uit en blaas het aan.
 • Geef bezoekers indien mogelijk de gelegenheid zelf de toetsen te beroeren.
 • Verzorg zo mogelijk meerdere (korte) bespelingen en een slotbespeling.

Meer tips?

Heeft u nog meer tips voor een geslaagde Nationale Orgeldag, deel ze met ons en mail ze naar info@nationaleorgeldag.nl

Reacties zijn gesloten.