Nationale Orgeldag 2013

Mr. P.H. Donner NOD2013 Elburg

Mr. P.H. Donner spreekt tijdens de landelijke openingsmanifestatie in 2013

Zoals gebruikelijk was de Nationale Orgeldag weer in het weekend van de Open Monumentendag. In 2013 was dat in het weekend van 14 en 15 september. De Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2013 heeft plaats gevonden in de Grote Kerk in Elburg. 

Voor Elburg was gekozen vanwege het 40-jarig bestaan van de in Elburg gevestigde Stichting tot Behoud van het Nederlandse orgel.

Het openingswoord werd gesproken door mr. J.P.H. Donner, vice-president van de Raad van State. In het kader van deze dag was Elburg Orgelstad 2013 van Nederland.

 

Thema: Macht en pracht
Ook de Nationale Orgeldag 2013 had het thema van de Open Monumentendag 2013: Macht en Pracht. De rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen is overal om ons heen in gebouwen en inrichting terug te vinden. Dat geldt ook de grootsheid en luister van verschillende kerken en de daarin geplaatste orgels. Of het nu de wedijver was tussen steden om het grootste of mooiste orgel te plaatsen of de ‘goede schenker’ die met een rijke en gulle gift aan de kerk van hun dorp of plaats een majestueus orgel schonk.

Orgelmuseum Elburg NOD 2014

De hal van het Nationaal Orgelmuseum met het deels historische positief van orgelmaker Reil

Middagprogramma
Het middagprogramma vond plaats in het Arent thoe Boecophuis, het nieuwe onderkomen van het Nationaal Historisch Orgelmuseum. Organist Henk de Vries presenteerde daar twee nieuwe aanwinsten van de collectie: een grotendeels historisch positief gebouwd door Reil en het achttiende-eeuwse kabinetorgel afkomstig uit de Hervormde Kerk van Gapinge, overgeplaatst door Pels & Van Leeuwen. Onder leiding van Lydia Vroegindewey en Henk de Vries kregen kinderen de gelegenheid om met 
‘Orgelkids’ kennis te maken met het orgel door zelf te bouwen aan hun ‘Doe-orgel’.

‘Orgelkids’ maken kennis de met werking van een orgel

‘Orgelkids’ maken kennis de met werking van een orgel

 

Meer over Nationale Orgeldag 2013
Orgeldag 2013 geopend in Elburg
Donner: ‘Installeer een orgel in de Ridderzaal’

 

fotografie: Lydia Vroegindewey