Nationale Orgeldag 2015

Op zaterdag 12 september werd in het hele land in meer dan 200 kerken aan de Nationale Orgeldag 2015 invulling gegeven. Deze dag stond, net als de Open Monumentendagen 2015, in het teken van ‘Kunst en ambacht’. Niet alleen orgelliefhebbers maar ook ‘toevallige passanten’ konden op veel plaatsen genieten van orgelklanken, maar ook van toelichtingen op de technische aanleg van het instrument. Ook konden in diverse kerken liefhebbers zelf het orgel bespelen.

 

Het startschot van de Nationale Orgeldag 2015 werd gegeven in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Organist Rien Donkersloot opende op het Naber-orgel, samen met Arjan Veen op het koororgel, de bijeenkomst met een Pasticcio van Langlais. Het spel op het Naber-orgel kon in de kerk door de vele bezoekers worden gevolgd op daar opgestelde videoschermen.

P1140859 bew

Annet van Goor, externe betrekkingen van de Sint-Joriskerk, heette de uit het hele land toegestroomde bezoekers welkom. Wim van der Ros schetste in het kort de historie en traditie van de Nationale Orgeldag. Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort gaf met een korte toespraak het officiële startschot van de Nationale Orgeldag 2015. Daarbij ging hij in op de causerie met beeldpresentatie die de orgeladviseurs Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma in het koor van de kerk verzorgden: Orgelbouw, een kunstambacht; met voorbeelden uit het Utrechtse orgellandschap.

burgemeester lucas bolsius van amersfoort

Burgemeester Lucas Bolsius gaf het startschot voor de Nationale Orgeldag 2015.

causerie door peter van dijk in het koor van de sint joriskerk

Causerie door Peter van Dijk in het koor van de Sint Joriskerk

Een aandachtig publiek luistert naar de causerie met beeldpresentatie door Jan Jaap Steensma en Peter van Dijk over Orgelbouw, een kunstambacht.

De diverse stands in de Sint-Joriskerk, waaronder een zeer informatieve stand van Flentrop Orgelbouw, werden druk bezocht.

Afsluitend werd door Rien Donkersloot en Arjan Veen de Bolero van Ravel vierhandig uitgevoerd op het Naber-orgel, een ‘spektakel’ dat door velen zeer werd gewaardeerd.

arjan veen en rien donkersloot naber-orgel amerfoort nationale orgeldag 2015

Arjan Veen en Rien Donkersloot spelen Ravels Boléro tijdens het slotconcert in de Sint Joriskerk.

Ook de middagactiviteiten in de Franciscus Xaverius (Concert voor twee orgels), de Oud-Katholieke Kerk (popmuziek op orgel) en de Lutherse Kerk (orgel en jeugd) werden druk bezocht. Het slotconcert door Rien Donkersloot aan het eind van de middag trok een zeer goed gevulde Sint-Joriskerk.

De bezoekers aan de Nationale Orgeldag in Amersfoort waren zeer enthousiast over de zeer afwisselende en kwalitatief goede programma’s in de vier kerken.

Reacties zijn gesloten.