Nationale Orgeldag 2023

Officiële opening

De landelijke opening van de Nationale Orgeldag 2023 werd op 9 september gehouden in de Nieuwe Kerk te Delft. Na een welkom vanuit PKN Delft door Nyncke Graafland, directeur Oude en Nieuwe Kerk Delft, werd het openingswoord uitgesproken door Marja van Bijsterveldt, burgemeester van de gemeente Delft. Onder het motto “Klinkend erfgoed spreekt” nam Wim van der Ros de bezoekers in gedachten mee in het klinkende erfgoed van Delft. Christo Lelie hield een kort referaat over “Delftse orgelpracht” terwijl Joost van Beek de lezing “Toekomst Klinkend Erfgoed” van Robert Helder uitsprak, daar laatstgenoemde door ziekte verhinderd was. Alles werd omlijst met orgelspel door Bas de Vroome, organist van de Oude en Nieuwe Kerk.

Orgelwandeling

Na de officiële opening in de Nieuwe Kerk kregen bezoekers de gelegenheid een – inmiddels traditionele – orgelwandeling te maken langs een aantal binnenstadskerken. Hier presenteerden organisten na een korte toelichting hun orgels. In de Oude Kerk speelden de conservatoriumstudenten Vincent de Ridder en Steven Knieriem het hoofdorgel en gaf Arno de Ligt een toelichting op het kabinetorgel. De Waalse Kerk, waar Christo Lelie de bespeling verzorgde, moest bij het maximaal aantal bezoekers zijn deuren sluiten. In de Evangelisch Lutherse Kerk speelde Willemijn Roodbergen voor een volle kerk, de Oud Katholieke Kerk van de H.H. Maria en Ursula, met orgelspel van Christo Lelie m.m.v. Riëtte Beumer, fluit, had net voldoende staanplaatsen om alle bezoekers te bergen.

Het slotconcert werd verzorgd door Petra Veenswijk op het Maarschalkerweerd-orgel in de Maria van Jessekerk. Ruim 350 bezoekers genoten van dit concert met orgelwerk uit de romantiek.

Deze wandeling, georganiseerd vanuit de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland, werd gesupporterd door Stichting De Orgelvriend, de Koninklijke Vereniging Organisten en Kerkmusici (KVOK) alsmede Orgelnieuws.

Reacties zijn gesloten.