Landelijk startschot Nationale Orgeldag was in 2022 in Utrecht

Het orgel is het grootste muziekinstrument dat door één persoon bespeeld wordt. In zijn ambachtelijke aanleg en met zijn talloze klankvariëteiten is het voor velen een verrassing wat een organist aan muziek uit dit instrument kan toveren.

Het landelijk startschot van de Nationale Orgeldag 2023 zal in een binnenkort nader bekend te maken plaats worden gehouden.

In 2020 zou de Landelijke opening van de Nationale Orgeldag in Utrecht plaatsvinden maar ging dit door corona niet door. In 2022, prachtig in combinatie met Utrecht 900 jaar, kon dit nu wel doorgang vinden.

Na de officiële opening in de Sint-Catharinakathedraal hadden bezoekers de gelegenheid een orgelwandeling te maken langs een aantal binnenstadskerken. Hier presenteerden organisten, soms ook met andere instrumentalisten, na een korte toelichting hun orgels. Deze wandeling, georganiseerd vanuit de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland, werd gesupporterd door Stichting De Orgelvriend en de Koninklijke Vereniging Organisten en Kerkmusici, KVOK.

In de Dom hadden Orgelmakers Gebr. Van Vulpen een stand hebben waar o.a. orgelpijpen gesoldeerd werden.

Openingsprogramma Sint-Catharinakathedraal Utrecht               aanvang 10.30 u

Diverse Fantasien                                                      Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)

                                                                                  Wouter van Belle, koororgel

Welkom                                                                    Hans Boogers, plebaan Sint-Catharinakathedraal

Uit Missa Catharina (2021)                                         W. van Belle (1958)

  Kyrie – Gloria                                                           Sopranen en alten Kathedrale Koor Utrecht

                                                                                  Hester Westra, dirigent

                                                                                  Wouter van Belle, koororgel

Doelstelling Nationale Orgeldag                                 Wim van der Ros, werkgroep Nationale Orgeldag

                                                                                  Stichting Klinkend Erfgoed Nederland

Menuetto                                                                   John Ireland (1879-1962)

                                                                                  Wouter van Belle, koororgel

Utrechtse orgels: verbeelding van het verleden           Jaap Jan Steensma

Uit Missa Catharina                                                   W. van Belle

  Sanctus-Agnus dei                                                     Sopranen en alten Kathedrale Koor Utrecht

                                                                                  Hester Westra, dirigent

                                                                                  Wouter van Belle, koororgel

Opening Nationale Orgeldag                                      Rachel Streefland, Wethouder gemeente

                                                                                  Utrecht (ChristenUnie) o.a. portefeuille Erfgoed

Prélude Fugue et variations                                        César Franck (1822-1890)

                                                                                  Wouter van Belle, hoofdorgel

Slotwoord                                                                  Robert Helder, voorzitter Stichting

                                                                                  Klinkend Erfgoed Nederland

Postludium                                                                Wouter van Belle

  over de gregoriaanse paashymne O filii et filiae (2009)  Wouter van Belle, hoofdorgel