NATIONALE ORGELDAG 2021 OP ZATERDAG 11 SEPTEMBER

Bekijk, beluister of bespeel een van de vele orgels die Nederland rijk is tijdens de Nationale Orgeldag 2021.

NATIONALE ORGELDAG 2021

Vanwege corona zal er dit jaar geen officiëel startschot zijn op een centrale lokatie.

MELD UW ACTIVITEIT NU AAN

Organiseert u op Nationale Orgeldag een activiteit rondom uw orgel? Meld deze dan nu aan op www.nationaleorgeldag.nl
Ik wil graag een orgel bezoeken

Ik wil graag een orgel bezoeken

Wil je weten welke orgels je op Nationale Orgeldag 2022 kan bezoeken? Hier vind je een overzicht van alle activiteiten die op Nationale Orgeldag rond de vele orgels in Nederland worden georganiseerd op een rij!
Nationale Orgeldag 2021 advies alleen lokaal

Nationale Orgeldag 2021 advies alleen lokaal

Gelet op de beperkende voorwaarden van de 1,5-meter samenleving zullen ook in 2021 veel activiteiten, ook op orgelgebied, niet kunnen plaatsvinden zoals zij bedoeld waren. Dat geldt ook voor de grotere activiteiten van Nationale Orgeldag en Open Monumentendag. In overleg met de Nationale Monumentenorganisatie is besloten de Nationale Orgeldag 2021 wel doorgang te laten vinden, maar wel onder de beperkende voorwaarden zoals die gelden. Dat impliceert dat grote bijeenkomsten, zoals de Landelijke Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2021 in Utrecht, afgelast moest worden. Vanuit onze organisatie wordt geadviseerd de Nationale Orgeldag 2021 dit jaar alleen lokaal te laten doorgaan. Regel daarbij goed de beperkingen van aantallen bezoekers per kerk, eventuele aanmeldingen en de routing van in- en uitgang. Er wordt geadviseerd ook niet extra te reizen dus met name lokaal, eventueel regionaal, kerken en orgels te bezoeken. Lokale orgelcommissies wordt geadviseerd hun activiteit en de beperkingen op hun site en op de site www.nationaleorgeldag.nl te melden. De Openingsmanifestatie en de aansluitende grote orgelwandeling welke op die dag gepland waren in Utrecht worden doorgeschoven naar 2022. Voor wat betreft de lokale activiteiten in Utrecht, maar ook in andere plaatsen, wordt verwezen naar de lokale sites.
Meld hier uw activiteit aan

Meld hier uw activiteit aan

Organiseert u op Nationale Orgeldag een activiteit rond uw orgel? Meld die dan nu aan voor een vermelding in het overzicht op deze website. Lees ook de tips en suggesties voor een succesvolle orgeldag.
Over Nationale Orgeldag

Over Nationale Orgeldag

Nationale Orgeldag wordt al sinds 2002 gehouden op de tweede zaterdag van september, gelijktijdig met Open Monumentendag. Elk jaar wordt in een andere provincie het startschot gegeven voor deze dag. Vanwege corona was er in 2020 geen centrale startmanifestatie. Ook in 2021 is er geen centrale startmanifestatie geweest.
Elk jaar op de tweede zaterdag van september vindt de Nationale Orgeldag plaats. Die dag valt samen met Open Monumentendag. In 2021 is dat op zaterdag 11 september. Op tal van plaatsen in Nederland zijn niet alleen monumentale (kerk)gebouwen te bezichtigen, ook staan die dag de orgels die u daar veelal aantreft centraal. Door het hele land zijn orgels te beluisteren, te bekijken en soms zelfs te bespelen.